ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
25 เม.ย. 2560
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตะเสะ หมู่ที่ 4 ถึงบ้านตะเสะ หมู่ที่ 1 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
20 เม.ย. 2560
3 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 5,6 และหมู่ที่ 10 เลียบหาดสำราญ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
20 เม.ย. 2560
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบชายทะเล บ้านนาชุมเห็ด อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
20 เม.ย. 2560
5 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสวนสนชายทะเลหาดสำราญ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 เม.ย. 2560
6 ร่างประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล บ้านนาชุมเห็ด อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
07 เม.ย. 2560
7 ร่างประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตะเสะ หมู่ที่ 4 ถึงบ้านตะเสะ หมู่ที่ 1 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 เม.ย. 2560
8 ร่างประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสวนสนชายทะเลหาดสำราญ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
07 เม.ย. 2560
9 ร่างประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 5,6 และหมู่ที่ 10 เลียบหาดสำราญ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ด้วบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 เม.ย. 2560
10 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล บ้านนาชุมเห็ด อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
05 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9