ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 5,6 และหมู่ที่ 10 เลียบหาดสำราญ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด : ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 5,6 และหมู่ที่ 10 เลียบหาดสำราญ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน