ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :ร่างประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล บ้านนาชุมเห็ด อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด : ร่างประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล บ้านนาชุมเห็ด อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 เมษายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน